Cestovní pojištění u Generali České pojišťovny

V zájmu rozšíření našich služeb pro Vás si Vám dovolujeme zprostředkovat také cestovní pojištění, které Vám umožní cestovat za odpočinkem v klidu a s pocitem bezpečí. Když se na cestách dostanete do nesnází, díky cestovnímu pojištění Generali České pojišťovny nezůstanete bez pomoci. Pojištění pokrývá celou řadu rizik - úraz, náhlé onemocnění, odcizení zavazadel i nechtěně způsobené škody.


Předpokládáme, že jedním z důvodů k uzavření pojištění bude pojištění pro případ storna cesty. Doporučujeme uzavřít jej zároveň s rezervací, nejpozději však v den doplacení celkové ceny zájezdu. Pojištění storna cesty lze uzavírat pouze v kombinaci celého balíčku pojištění, nikoliv samostatně.


Uzavření pojištění má charakter smlouvy a jako takové se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami Generali České pojišťovny. Prosíme, seznamte se s nimi, předejdete tak zbytečnému nedorozumění.

Vaše dotazy rádi zodpovíme.


Czech Spa & Wellness - cestovní kancelář s.r.o. pro Vás u Generali České pojištovny ochotně sjedná následující typy cestovního pojištění TURISTA:

TYP POJIŠTĚNÍ TUZEMSKO - ROZSAH 23

typ cesty:
rekreační sport
kód: T30029B4000000000000
Pojistné za balíček pojištění na osobu a den
20 Kč
A - pojistná rizika zahrnutá v balíčku pojištění
Horní hranice pojistného plnění v Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu občanaÚjma na zdraví2 000 000,-

Škody na věci1 000 000,-

Škody finanční500 000,-
Pojištění cestovních zavazadel
10 000,-
Úrazové pojištění Doba nezbytného léčení20 000,-

Trvalé následky úrazu200 000,-

Smrt následkem úrazu100 000,-
Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt
225,- Kč
B - Pojištění storna cesty

Horni hranice pojistného plnění v Kč
15 000,- spoluúčast 20 %

TYP POJIŠTĚNÍ TUZEMSKO - ROZSAH 24

typ cesty:
rekreační sport
kód: T30029B6000000000000
Pojistné za balíček pojištění na osobu a den
20 Kč
A - pojistná rizika zahrnutá v balíčku pojištění
Horní hranice pojistného plnění v Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu občanaÚjma na zdraví2 000 000,-

Škody na věci1 000 000,-

Škody finanční500 000,-
Pojištění cestovních zavazadel
10 000,-
Úrazové pojištění Doba nezbytného léčení20 000,-

Trvalé následky úrazu200 000,-

Smrt následkem úrazu100 000,-
Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt
340,- Kč
B - Pojištění storna cesty

Horni hranice pojistného plnění v Kč
30 000,- spoluúčast 20 %

TYP POJIŠTĚNÍ EVROPA - ROZSAH 02

typ cesty:
rekreační sport
kód: E31522D40000000000000
Pojistné za balíček pojištění na osobu a den

30 Kč
A - pojistná rizika zahrnutá v balíčku pojištění
Horní hranice pojistného plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
3 000 000,-
Pojištění odpovědnosti za škodu občanaÚjma na zdraví2 000 000,-

Škody na věci1 000 000,-

Škody finanční500 000,-
Pojištění cestovních zavazadel
20 000,-
Úrazové pojištění Doba nezbytného léčení20 000,-

Trvalé následky úrazu200 000,-

Smrt následkem úrazu100 000,-
Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt
220 Kč
B - Pojištění storna cesty

Horni hranice pojistného plnění v Kč
15 000,- spoluúčast 20 %

TYP POJIŠTĚNÍ EVROPA - ROZSAH 03

typ cesty:
rekreační sport
kód: E31522D61021000000000
Pojistné za balíček pojištění na osobu a den34 Kč
A - pojistná rizika zahrnutá v balíčku pojištění
HornÍ hranice pojistného plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby 
3 000 000,-
Pojištění odpovědnosti za škodu občanaÚjma na zdraví2 000 000,-

Škody na věci1 000 000,-

Škody finanční500 000,-
Pojištění cestovních zavazadel
20 000,-
Úrazové pojištění Doba nezbytného léčení20 000,-

Trvalé následky úrazu200 000,-

Smrt následkem úrazu100 000,-
Pojištění právní ochrany 
200 000,-

Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt

400 Kč
Sjednaný rozsah pojištění

Horní hranice pojistného plnění v Kč
Pojištění storna cesty

30 000,- spoluúčast 20 %
Pojištění přerušení cesty

20 000,-
Pojištění nevyužité dovolené

15 000,-