Cestovní pojištění u Generali České pojišťovny

V zájmu rozšíření našich služeb pro Vás si Vám dovolujeme zprostředkovat také cestovní pojištění, které Vám umožní cestovat za odpočinkem v klidu a s pocitem bezpečí. Když se na cestách dostanete do nesnází, díky cestovnímu pojištění Generali České pojišťovny nezůstanete bez pomoci. Pojištění pokrývá celou řadu rizik - úraz, náhlé onemocnění, odcizení zavazadel i nechtěně způsobené škody.


Generali Česká pojišťovnaPředpokládáme, že jedním z důvodů k uzavření pojištění bude pojištění pro případ storna cesty. Doporučujeme uzavřít jej zároveň s rezervací, nejpozději však 10 dní před nástupem Vaší cesty. Pojištění storna cesty lze uzavírat pouze v kombinaci celého balíčku pojištění, nikoliv samostatně.


Uzavření pojištění má charakter smlouvy a jako takové se řídí smluvními podmínkami Generali České pojišťovny. Prosíme, seznamte se s nimi, předejdete tak zbytečnému nedorozumění.

Vaše dotazy rádi zodpovíme.


Czech Spa & Wellness - cestovní kancelář s.r.o. pro Vás u Generali České pojištovny ochotně sjedná následující typy cestovního pojištění TURISTA:

Typ pojištění: EVROPA

kód: E31522D40000000000000

Rozsah pojištění

územní platnost: Evropa

typ cesty: rekreační sport

Pojistné za balíček pojištění na osobu a den
30 Kč
A - pojistná rizika zahrnutá v balíčku pojištění
Horni hranice pojistného plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
3 000 000,-
Pojištění odpovědnosti za škodu občanaÚjma na zdraví2 000 000,-

Škody na věci1 000 000,-

Škody finanční500 000,-
Pojištění cestovních zavazadel
20 000,-
Úrazové pojištění Doba nezbytného léčení20 000,-

Trvalé následky úrazu200 000,-

Smrt následkem úrazu100 000,-
Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt
220,-
B - Pojištění storna cesty

Horni hranice pojistného plnění v Kč
15 000,- spoluúčast 20 %

Typ pojištění: EVROPA

kód: E31522D61021000030000

Rozsah pojištění

územní platnost: Evropa

typ cesty: rekreační sport

Pojistné za balíček pojištění na osobu a den34 Kč
A - pojistná rizika zahrnutá v balíčku pojištění
Horni hranice pojistného plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby 
3 000 000,-
Pojištění odpovědnosti za škodu občanaÚjma na zdraví2 000 000,-

Škody na věci1 000 000,-

Škody finanční500 000,-
Pojištění cestovních zavazadel
20 000,-
Úrazové pojištění Doba nezbytného léčení20 000,-

Trvalé následky úrazu200 000,-

Smrt následkem úrazu100 000,-
Pojištění právní ochrany 
200 000,-

Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt
420 Kč
Sjednaný rozsah pojištěníHorni hranice pojistného plnění v Kč
Pojištění storna cesty30 000,- spoluúčast 20 %
Pojištění přerušení cesty20 000,-
Pojištění nevyužité dovolené15 000,-
Pojištění neuskutečněného zájezdu30 000,-

Další dokumenty týkající se cestovního pojištění:

PDF Pojistka Cestovní pojištění TURISTA 2020

PDF Smluvní ujednání Turista 2020

PDF Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPP-CR-01/2020