Několik praktických rad před cestou

I. CHARAKTERISTIKA POBYTŮ


A. lázeňské pobyty s lékařskou konzultací nebo vyšetřením: při této službě budete konzultováni ve věci Vašeho zdravotního stavu a bude Vám založena léčebná karta, kterou budete předkládat pro čerpání jednotlivých procedur. Při léčebných pobytech je vhodné předložit lékařskou zprávu, resp. se před nástupem doporučuje konzultovat vhodnost budoucí léčby s Vaším ošetřujícím lékařem. Vybavte se, prosím, před pobytem léky, které užíváte, a informujte o jejich užívání lázeňského lékaře. Případné poskytnutí léků není zahrnuto v ceně pobytu. Lázeňský lékař stanoví Váš individuální léčebný plán, a to při zohlednění Vašeho momentálního zdravotního stavu, kontraindikací, atd.


B. lázeňské a wellness pobyty bez lékařské konzultace nebo vyšetření: u těchto pobytů budete čerpat služby, které nevyžadují výkon lázeňského lékaře. V tomto případě je na Vašem zodpovědném zvážení, zda považujete za vhodné v závislosti na Vašem zdravotním stavu tyto služby čerpat, resp. zda považujete za nutné celou záležitost předem konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.


Pro oba druhy pobytů platí:

Pobyty dětí: naše nabídka neobsahuje lázeňské pobyty, určené výhradně dětem. Doprovod dětí během pobytu je však většinou možný s tím, že převážná část lázeňských zařízení neposkytuje procedury dětem do určitého věku - vesměs do 15 let a současně je omezen přístup dětí do bazénů, zvláště s termální vodou. Pokud tyto informace nenajdete přímo v popisu objektu, obraťte se, prosím, na Czech Spa & Wellness - cestovní kancelář, s.r.o., rádi Vám podáme bližší informace. Opakem jsou mnohé wellness pobyty z naší nabídky, které mají vytvořeny speciální programy pro pobyty s dětmi, avšak i zde mohou platit různá omezení.

Souhlas s čerpáním služeb: mnozí provozovatelé lázní (netýká se vesměs wellness hotelů) mohou od Vás vyžadovat lékařskou zprávu nebo Vaše „čestné prohlášení“, kterým stvrzujete svůj souhlas s vhodností procedur, které budete během pobytu absolvovat.


Obecné kontraindikace, stavy nevhodné pro absolvování lázeňské péče: – viz. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR – č. 58/1997 Sb.: infekční nemoci, všechny nemoci v akutním stádiu, klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie, stavy po hluboké trombóze (do 3 měsíců po odeznění nemoci), stavy po povrchové tromboflebitidě (do 6 týdnů po odeznění nemoci), labilní diabetes mellitus, profuzní krvácení všeho druhu, kachexie všeho druhu, zhoubné nádory, epilepsie, fáze psychóz a duševní poruchy, závislost na alkoholu a na návykových látkách, nemocní odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, inkontinence moče a stolice, nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu, hypertenze, těhotenství.


Czech Spa & Wellness - cestovní kancelář s.r.o. neodpovídá za event. krácení služeb z důvodu Vašeho momentálního zdravotního stavu a jejich nečerpání nemůže být žádným způsobem kompenzováno, ani být předmětem reklamačního řízení.


II. DOPRAVA


Všechny pobyty jsou vypsány s vlastní dopravou. Pokud budete mít zájem cestovat hromadnou dopravou (vlakem, autobusem, letadlem), rádi Vám budeme nápomocni při zjištění vhodného spojení. Jízdenky pro přepravu nezajišťujeme. Většina ubytovacích objektů v lázních zajišťuje transfery klientů z nádraží, event. letiště. Tyto služby Vám můžeme také zajistit (na vyžádání, za příplatek).


V případě cesty autem uvádíme možnosti pro parkování – viz. jednotlivé popisy. Bližší informace, vč. ceny za parkování (platba na místě) obdržíte v Pokynech na cestu, které Vám budou zaslány společně s poukázkou na služby (voucherem).


III. PŘED CESTOU


Cestovní pojištění: v ceně pobytu není zahrnuto. Velmi rádi Vám zprostředkujeme cestovní pojištění Generali České pojišťovny a.s., zahrnující také pojištění stornování zájezdu.


Pojištění proti úpadku CK: Czech Spa & Wellness - cestovní kancelář s.r.o. je podle zákona č. 159/1999 Sb. pojištěna na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (doklad obdržíte při podpisu cestovní smlouvy) u Generali Pojišťovna a.s., stejně tak jako je plátcem do Garančního fondu cestovních kanceláří spravovaný Státním fondem rozvoje bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


Cestovní aj. doklady: před cestou prosím zkontrolujte, zda s sebou vezete občanský průkaz (cestovní pas), průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, voucher, event. lékařskou zprávu a doklady o cestovním pojištění (pokud bylo Vámi uzavřeno).


Charakter pobytu je zaměřen na léčbu, či relaxaci a odpočinek. Proto doporučujeme přijmout již předem tuto filozofii a na místě si prožít uvolnění, klid a čas pro sebe, plně se oddávat procedurám a zklidňujícím aktivitám. Doporučujeme proto zvážit všechny Vámi plánované aktivity předem, vč. turistických výletů apod., které by mohly narušovat zklidňující charakter pobytu.


IV. VLASTNÍ POBYT


Rozsah služeb: popisy v katalogu obsahují určené nástupní dny a uvádíme první službu, kterou budete čerpat. Jednotlivé programy a služby jsou pevně stanoveny, jejich rozsah nelze měnit (výjimku tvoří závěry lázeňského lékaře). Rádi Vám zajistíme dokoupení dalších služeb z nabídky jednotlivých provozovatelů. Můžete si však na místě dokoupit za doplatek další služby (procedury, výlety atd.) dle nabídky a kapacitních možností jednotlivých provozovatelů lázní (mnohdy za zvýhodněnou cenu).


Doba příjezdu, odjezdu: ve většině ubytovacích zařízení platí, že Váš pokoj Vám bude přidělen v den příjezdu nejdříve ve 14.00 hod. Jsou ale také programy, kdy je třeba dostavit se již dříve (vesměs do 12.00 hod.), neboť už odpoledne se poskytují první procedury (pokoj vám bude přidělen po obědě – obvykle po 14.00 hod.)

Poslední den pobytu je třeba vyklidit pokoj do 10.00 hod. – pokud není v programu uvedeno jinak (odchylky řeší lázeňské či hotelové řády, které prosím akceptujte v plném rozsahu pokud není v programu nebo v Pokynech na cestu stanoveno jinak).


Rozpis procedur a časy jejich čerpání jsou plně v režii jednotlivých poskytovatelů služeb, kteří rádi na místě vyhoví dle kapacitních možností Vašim individuálním požadavkům. Při nástupu budete vybaveni léčebnou kartou, či rozpisem wellness procedur. Tento doklad je třeba předložit před čerpáním každé procedury. Je vhodné se k proceduře dostavit s ca. 10-5 min. předstihem (resp. dle pokynů na kartě / rozpisu procedur).


Pobyt Vašich zvířecích miláčků je v jednotlivých zařízeních upraven lázeňským či hotelovým řádem – v popisech objektů uvádíme pro Vaši orientaci možnosti, zda-li je pobyt zvířat možný (za poplatek na místě), či zda-li není povolen. Ceny za pobyt zvířat Vám sdělíme rádi na vyžádání.

Informace pro kuřáky: všechna lázeňská a wellness zařízení jsou zcela nekuřácká, v některých zemích platí odlišná zákonná úprava kouření ve veřejných prostorách.


Lázeňské taxy/ místní poplatky: místní samosprávy určují podmínky pro vybírání lázeňské taxy, resp. místního poplatku. Pokud nejsou zahrnuty v ceně ubytování, je vyhláškou stanovena nutnost úhrady až na místě u provozovatele ubytování (v zahraničí v místní měně). Na místě obdržíte detailní informace, vč. osvobození od placení – děti, důchodci apod., v ČR je od platby osvobozena osoba do 18 let věku. V popisech uváděná výše poplatků za osobu a den je pouze informativní (v Kč nebo v Euro), neboť samosprávné orgány mohou výši poplatku průběžně měnit.


Cennosti: pokud k vybavení pokoje nepřísluší trezor, doporučujeme uložit Vaše cenné věci do hotelových trezorů v recepci.


Další konkrétní informace Vám zašleme v „Pokynech na cestu“ společně s odbavením na cestu (voucher). Seznamte se, prosím, s našimi Všeobecnými smluvními podmínkami.


Přejeme Vám mnoho příjemných chvil a krásných zážitků.