Třeboň

Třeboň leží v Jihočeském kraji v Třeboňské pánvi mezi rybníky Rožmberk a Svět na Zlaté stoce. Město je památkovou rezervací a střediskem Chráněnné krajinné oblasti Třeboňsko.