Luhačovice

Luhačovice jsou největší lázně na Moravě, v ČR jim patří čtvrté místo. Neopakovatelná atmosféra výjimečné architektury lázeňských domů a 300 let spojených s lázeňskou tradicí ve Vás nechá zážitek na dlouhou dobu.
Luhačovice naleznete je ve Zlínském kraji 16 kilometrů na jihovýchod od Zlína. Rozkládají se v údolí, jehož nadmořská výška je minimálně 250 m n. m. Východní a jihovýchodní část okolí lázní Luhačovice je součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Doporučujeme velmi kvalitní léčebné pobyty s vyváženým programem pro všechny věkové kategorie s přihlídnutím na zdravotní stav.
Historie těchto věhlasných lázní sahá až do 7 a 8. století, což dosvědčují archeologické nálezy. První písemná zmínka o Luhačovicích je, ale až z roku 1412. V době držení Luhačovic rodem Serenyiů a hlavně za doby hraběte Ondřeje Serenyiho začíná doba lázeňství. Hrabě nechal upravit první pramen Bublavý pro lepší využití. Koncem 18. století tento pramen byl přejmenován na Amandka. Postupem času věhlas zdejších pramenů vzrůstal natolik, že tehdejší majitel Luhačovic postavil zájezdní hostinec s několika pokoji. Okolo roku 1860 byl upraven další pramen, který byl přejmenován ze jména Hlavní na známou Vincentku (po hraběti Vincenta Serenyi). Pravý boom nastává s koncem 18. století. V okolí pramenů byl postaven Zámeček, Venkovský dům, Vincencův dům a Venkovský dům. V 19. století se již opravdu jednalo o velké lázně s více než 10 lázeňskými domy. Roku 1895 již lázně Luhačovice odbavili 1 700 hostů. Luhačovice navštívilo také mnoho významných osobností mezi něž se řadí například Leoš Janáček, Josef Suk, T.G. Masaryk a mnoho dalších.
Přírodní prameny v Luhačovicích: Vincentka – nejznámější pramen z hloubky 50,2 metru je velmi silně mineralizovaný uhličitý a jodový pramen vody. Aloiska – užívá se k léčbě zažívacích orgánů a k inhalaci. Ottovka – je třetím z nejznámějších pramenů ,přesto, že vydatnost pramene je pouze 3 litry vody za minutu. Pramen MUDr. Františka Šťastného – jeden z nejzajímavějších pramenů, jehož objevení vedlo k snížení vydatnosti okolních pramenů (v době objevu začala voda stříkat do výše 20 metrů), následně musel být pramen „spoután“ a jeho současná výtoč je 5 litrů za minutu. Poslední a nejnovější veřejně přístupný pramen je Nový jubilejní – navrtán byl v roce 1988 a zpřístupněn veřejnosti byl až v roce 2013. Další prameny, které se využívají k balneologickýcm účelům jsou: Nová Čítárna, Nová Janovka a Elektra (nejkoncentrovanější pramen).
Indikace:
Onemocnění dýchacích cest, nemoci pohybového ústrojí, nervové nemoci, onemocnění trávicího a oběhového ústrojí, diabetes mellitus a obezita, onkologická onemocnění a kožní nemoci.
Léčivé zdroje:
Léčba je založena na využití přírodních léčivých zdrojů a příznivého klimatu v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. Na území ­Luhačovic vyvěrá 15 hydrouhličitanochloridosodných kyselek. Minerální vody obsahují z kationtů zejména sodík a v menším množství vápník a hořčík. Z aniontů je obsažen nejvíce chlor, kyselina uhličitá, dále brom, jód a z rozpuštěných plynů ve značném objemu volný oxid uhličitý. Teplota vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 až 12 °C. Nejznámějšími minerálními prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a pramen Dr. Šťastného. Nově byl zpřístupněn veřejnosti pramen Nový Jubilejní.
Léčebné metody:
Pitná kúra, minerální koupele, inhalace, perličková koupel, skotský střik, parní a horkovzdušná lázeň, střídavé nožní koupele, klasické, reflexní a podvodní masáže, galvanická lázeň, čtyřkomorová lázeň, krátkovlnná a mikrovlnná diatermie, diadynamické a Träbertovy proudy, ultrazvuk, solux, parafínový obklad, plynové injekce, vasotrain, magnetoterapie, sauna, léčebný tělocvik individuální a skupinový, cvičení v bazénu, terénní léčba.
Česká republika
Wellness & Spa Hotel Augustiniánský dům

Wellness pobyt 2023

3 dny / 2 noci / polopenze

Česká republika
Wellness Hotel Pohoda

Pohoda na zkoušku 2023

3 dny / 2 noci / polopenze

Česká republika
Spa & Wellness Hotel Alexandria

Dámská jízda 2023

4 dny / 3 noci / polopenze