Visegrád

Nejkrásnější partie 400m dlouhé maďarské části veletoku Dunaje se rozkládá mezi městy Estergom (Ostřihom) a Szentendre. Visegrád leží ve známé rekreační oblasti, na úpatí malebné vrchoviny Börzsöny a Visegrádu.
Díky vhodným dopravním a geografickým podmínkám je přístupná jak po vodě, tak po souši. památky, které tvoří součást maďarského kulturního dědictví, akce a zařízení spojená s turistickým ruchem po zásluze vytvářejí z Visegrádu známé místo nejen v Maďarsku, ale i v zahraničí.
Obec svými starodávnými stavbami, památkami a úzkými uličkami vyzařuje osobitou historickou atmosféru.
Visegrád (česky Vyšehrad) má dnes něco kolem 3000 obyvatel a může se ovšem chlubit tím, že vstoupil významně do starých i nových evropskýchdějin. V roce 1335 se tu v novém paláci sešli uherský král Karel Robert, český král Jan Lucemburský a polský král Kazimír a dohodli se na vzájemné spolupráci, aby posílili své země. V roce 1991 jej napodobili maďarský, polský a tehdy ještě československý president a dali tak vzniknout visegrádské trojce, ze které sepozději stala čtyřka, když se Československo rozdělilo na ČR a SR. Obě tyto významné dějinné události jsou připomenuty v expozici na hradě.
Královský hrad Višegrád je jedno ze sídel uherských králů, který se tyčí na výrazném skalnatém hřebeni více jak 200 m nad hladinou toku Dunaje.
Hradní pevnost vypadá téměř jako by byla v oblacích, zatímco její dolní bašty spadají až k Dunaji. Při pohledu na mohutnost stavby lze jen těžko uvěřit, že byla kdysi celá takřka do posledního kamene zničená. Stalo se tak za turecké nadvlády a co nezničili Turci, zničili později Habsburkové. Ti pevnost v roce1702 vyhodili do povětří a stopy po ní i po královském paláci se archeologům podařilo objevit znovu až na počátku 20. století. Od té doby se hrad rozrůstá a ožívá, a to zejména v letních měsících, kdy se rozvaliny Královského paláce stávají dějištěm středověkých oslav, které se návštěvníkům snaží přiblížit atmosféru zdejšího "zlatého věku". Ten Višegrád zažíval v 15.století, kdy byl sídlem významného uherského krále Matyáše Korvína. Tehdy kromě mohutného opevnění měl kolem 350 místností a říkalo se, že se mu v Evropě žádný jiný hrad nevyrovná. Višegrád tak byl i hlavním městem a diplomatickým centrem celého tehdejšího Uherska.
Maďarsko
Thermal Hotel Visegrad

Krátký pobyt ve Visegradu

3 dny / 2 noci / polopenze