Belá

Obec Belá se nachází v severovýchodní části Žilinské kotliny, v údolí Varínky a Belianského potoka, který vytváří Belianskou dolinu. Západně od Belej se nachází Kysucká vrchovina a ve východní části je vidět výběžky Krivánské Malé Fatry. V obci se nachází raně gotický kostel sv. Máří Magdalény z poslední třetiny 13. století, renesančně upravený v roce 1683. Hlavní oltář barokního typu pochází z 2. poloviny 17. století. Část katastru obce Belá je součástí Národního parku Malá Fatra.
Malá Fatra je čtvrtým nejvyšším pohořím na Slovensku. Řeka Váh rozděluje Malou Fatru na dvě části - Krivánskou Malou Fatru a Lúčanskou Malou Fatru. V krivánské části se nachází Národní Park Malá Fatra.Rozloha území národního parku je 226 km2, částečně na území okresů Žilina, Martin a Dolný Kubín.
Ochranné pásmo parku má rozlohu 23 262 ha. Národní park byl vyhlášen 1. dubna 1988. Hlavním předmětem ochrany národního parku je území s pestrým geologickým složením, bohatou faunou a flórou a také pestrost krajiny. Na území národního parku bylo nalezeno více než tisíc druhů vyšších rostlin. Z toho jeden endemit Malé Fatry – jeřabina Margittaiho. V parku žije přes 30 druhů savců, 118 druhů ptáků a více než 1000 druhů hmyzu. Nejvyšším vrcholem národního parku je Velký Kriváň (1.709 m n. m.). Zajímavým a výrazným vrcholem je Velký Rozsutec (1.609 m n. m.), který je symbolem národního parku. 83 % území parku zabírají lesy, převážně smíšené s převahou listnatých.
V Malé Fatře se nachází několik jeskyní. Všechny jsou veřejnosti nepřístupné. Nejdelší je z části zaplavena jeskyně Vyvieračka.Ve správě národního parku se nachází 16 národních přírodních rezervací, dále 9 přírodních rezervací, dva chráněné areály a jedna národní přírodní památka. Dokonce několik lokací spadá do soustavy Natura 2000. Ideálními východisky pro turistiku jsou obce Belá, Terchová, Vrátna a Štefanová.
Slovensko
Village resort Hanuliak

„Pobytový balíček Hanuliak na 2 noci “

3 dny / 2 noci / polopenze